درخواست صدور گواهی فوت راهنمای درخواست صدور گواهی فوت
شهروند گرامی , درگاه الکترونیکی صدور گواهی فوت به منظور ایجاد تسهیل در صدور گواهی وفات , کاهش تردد های درون شهری , هزینه های  رفت وآمد و صرف وقت متقاضیان , بر روی پورتال سازمان ثبت احوال ایجاد گردیده است بنابراین برای صدور و دریافت گواهی وفات مورد نظر می توانید به شرح زیر اقدام نمایید.
1- کلیک بر روی دکمه‌ی "درخواست صدور گواهی فوت "
2- تکمیل فرم درخواست .
3- پرداخت الکترونیکی از طریق یکی از کارت های عضو شتاب.
4- پس ازانجام مراحل فوق باکلیک بر روی دکمه‌ی "پیگیری در خواست گواهی فوت " در سامانه و وارد کردن شماره پیگیری , وضعیت رسیدگی به درخواست خود را پیگیری نمایید.
5- پس از بررسی تقاضای شما , در صورت صحت اطلاعات وارد شده , گواهی فوت صادر و توسط پست به نشانی مندرج در فرم در خواست شما ارسال خواهد گردید.